Kinderopvang SKAR
06/08/2018
Gitaarschool Lingewaard
06/08/2018

Omschrijving

De Historische Kring Bemmel is gehuisvest in de Kinkel en werkt met vele vrijwilligers aan de genoemde activiteiten

Interview

Kinkelbestuur in gesprek met…. Historische Kring Bemmel-Ressen-Haalderen Gijs: “de meesten blijven lid en nemen afscheid in de zwarte auto….”

Een groepje enthousiastelingen kwam bij elkaar, besprak aan de keukentafel de geschiedenis van Bemmel en richtten de Historische Kring Bemmel-Ressen-Haalderen op. Dat was in 1989, aldus Gijs Bouwman en Ben van Orsouw, bestuurders. Men moest een aantal keren verhuizen, aldus Ben. Van de keukentafel naar de kelder van kasteel de Kinkelenburg en weer later naar de zolder van de Brugdijk. Sinds 2000 zitten wij in een fraaie ruimte van Cultureel Centrum De Kinkel te Bemmel.

Hoewel de toenmalige gemeente Bemmel altijd goed zorg droeg voor onze huisvesting, verliep de samenwerking stroef. Nu is het omgekeerd. De Historische Kring wordt gewaardeerd en men betrekt ons bij veel plannen en zaken. Het jubileumjaar verliep positief met veel publiciteit en nieuwe leden. Ook de fotoserie bij de middenstand was een groot succes. De Kring omvat momenteel 40 vrijwilligers. Deze zijn dagelijks actief in allerlei groepen, zoals de fotoclub, de film- en fotogroep, de foto herkenningsgroep, het documentatiecentrum en de club voor stamboomonderzoek. Er zijn ruim 500 leden.

Gijs vervolgt en grinnikt: Wij zijn net een rugbyclub, altijd in een scrum met het publiek er omheen…en maar wachten tot er wat gebeurt…. De facebookpagina met ‘Je bent pas een Bemmelaar als…’ wordt veelvuldig bezocht en gewaardeerd. Ben: “Bemmel is van oudsher een beambtendorp en de inwoner werd ook wel ‘regenjassenvolk’ genoemd”. Ook ‘kwartjesvolk’ werd in het verleden gebezigd. De verbeelding sprak: ‘Praten als een kwartje en nog geen stuiver in de zak’. Grote wens blijft huisvesting in een historisch pand, zoals de Kringen in Gendt en Huissen. Helaas ‘Een alternatief is een permanente vitrine in de nieuwe foyer van de Kinkel.

Activiteiten

  • Archeologie
  • Documentatie
  • Genealogie
Wil je meer weten?